Tips

Här har vi sammanställt en checklista åt dig som kund, så att vårat samarbete ska ske så smidigt som möjligt

Hur går det till, och vad skall man tänka på?

För att snabbare och enklare kunna erbjuda rätt lyft för Er, behöver vi lite information som av erfarenhet kan kapa både priser och leveranstider.
Normalt genomför vi en lyftplatsbesiktning före varje enskilt lyft på ny plats.
Kontakta oss för ett sådant besök. Här nedan ger vi exempel på information som är avgörande för oss när vi planerar arbetet för Er.

1. Vad skall lyftas?

Det är av avgörande betydelse att veta vad det är som skall lyftas. Har objektet förberedd koppling för lyft, eller skall särskilda anordningar användas? Ungefärliga yttermått samt vikt och beskaffenhet (material). Är det känsligt för stötar, väta eller kyla/värme. Kontakta oss så reder vi ut begreppen snabbt.

2. Hur ser omgivningen ut?

Området där lyftet skall ske kan ha många olika egenskaper. Är det t.ex ett lyft ur eller i vatten? Byggnader/anordningar i närheten. El- och teleledningars placering. Markens beskaffenhet och bärighet är också viktig.

3. Går det att köra ända fram?

Vägen till och från lyftplatsen måste klara den belastning som kranen i sig utgör. Lyftets storlek bestämmer vilken kran som behövs, och det avgör i sin tur kranens belastning på underlaget. Förutom vikten är även vägens bredd och även hinderfri höjd avgörande.

4. Behövs tillstånd från myndigheter?

Vi sköter givetvis all hantering kring de tillstånd som krävs vid varje enskilt uppdrag. Vi genomför en platsbesiktning och säkerställer att vi har all information kring uppdraget, och sköter all administration. Som kund kan man beröras av att behöva bistå med information.

 • Uppställningstillstånd

I Stockholm krävs tillstånd för uppställning vid lyftarbeten. Detta tillstånd söks hos polismyndigheten och innebär en kostnad.

 • Transporttillstånd

Vägverket utger transporttillstånd för förflyttning av mobilkranar på allmän väg. Dessa tillstånd ges både som generella tillstånd och även som specifika tillstånd för enskilda uppdrag.

 • Eskort

Inom Stockholms kommun krävs trafikeskort för vissa maskiner. Denna eskort utförs av Trafikövervakningen i Stockholm.

5. Höjd. radie, vikt?

Självklara uppgifter som vi tar fram är lyftets data som höjder, vinklar och vikter. Allt för att kunna välja rätt kran, och för att genomföra lyftet på ett säkert sätt.

6. Beställning och leveranstid

Beställning görs via telefon direkt till Sjölanders Kranlyft 08-581 701 55. Vi planerar då för jobbet och lämnar snabbt besked om när lyftet kan genomföras. Många gånger har vi tillgänglig kapacitet direkt, eller hyr in kranar från andra samarbetande företag, så att vi kan kapa leveranstider.
Uthyrning sker enligt Svenska Mobilkranföreningens Allmänna villkor för mobilkranar, ASKOM 09. Se Hyresvillkor

7. Betalning

Betalning görs mot faktura med trettio dagars kredit. Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer på samtliga överenskomna priser. Samtliga kranar är försäkrade.

Kranar debiteras till en fast timkostnad. Priserna inkluderar ordinarie lyftutrustning samt en mans betjäning.
För teleskopkranar över 50 ton tillkommer kostnader för ev. extra maskinist, samt kostnader för följebil, transport av mastdelar, motvikt och eskort.

Tillägg debiteras för:

 • Uppställningstillstånd
 • Färdtillstånd
 • Extra personal
 • Övertidsersättning
 • Traktamente
 • Kommunikationsradio
 • Bask, sloda, korg och pallgaffel
 • Extra transporter
 • Stockmattor
 • Fartygsplåtar
 • Hydraulaggregat och gripskopa