Montage av ny teknikbrygga i Globen 2005.

globen6.jpg
globen5.jpg
globen2.jpg
globen1.jpg